Specyfika zarządzania w Polsce wynika głównie ze specyfiki społeczeństwa.

W przypadku zarządzania jednym z najważniejszych jest tzw. dystans do władzy.

Cóż to jest?

Wskaźnik dystansu władzy (Power Distance Index = PDI) pokazuje, na ile dana społeczność akceptuje to, że osoby posiadające władzę są „lepsze” od tych podporządkowanych. PDI jest miarą akceptacji hierarchii władzy.

Opracowany przez G. Hofstede w 1973 r., pozwala ocenić, w jakim stopniu obywatele lub podwładni akceptują autorytet przywódców. Wskaźnik PDI jest niższy w krajach i organizacjach, w których rządzący działają w porozumieniu z podwładnymi, wysoki w miejscach o silnej hierarchii. Np. w krajach arabskich wynosi średnio 80 a w UE 45.

Tam, gdzie PDI jest wysoki przywódca (szef firmy czy lider polityczny):

💪ma rację niezależnie od argumentów
🙇należy aprobować jego decyzje – nawet gdy nie rozumie się celu
🦉jego opinia jest ważniejsza od innych
🙌źle widziane jest kwestionowanie jego zdania
👑ma prawo korzystać ze specjalnych przywilejów
🎭nie powinien przyznawać się do błędów ani zmieniać zdania
😷może łamać zasady dotyczące zwykłych (pozostałych) ludzi
🏠trudniej pracować bez jego nadzoru (np. na HO)

🔸Czy zgadzasz się, że szefowi wolno więcej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *